Karlovarské právnické dny 14.-16. června 2018

0

aneb zajímavou diskusi můžete (občas) zažít i jinde než na Obczan Live // slevy pro registrované uživatele a aktivní přispěvatele OBCZAN.cz -

Ve dnech 14. – 16. 6. se v Karlových Varech koná již 26. ročník konference Karlovarské právnické dny. Ani tentokráte nebude nouze o rekodifikační témata, o něž se podělí přední praktici a teoretici z řad soudců Nejvyššího soudu, advokátů či vysokoškolských učitelů.

Diskutováno bude např. téma odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou odbornou radou (přednese doc. Filip Melzer), aktuální otázky započtení (doc. Milan Hulmák) či problematika řetězení plateb (JUDr. Pavel Horák, soudce Nejvyššího soudu). Velmi zajímavé a čím dál aktuálnější téma odpovědnosti umělé inteligence bude rozebírat doc. Radim Polčák, jehož s komparativním srovnáním doplní Julian Pehm z Vídně. Hlavní autor občanského zákoníku prof. Eliáš pohovoří o problematice obcházení zákona, další aktivní účastník rekodifikačních diskusí, ministr spravedlnosti Robert Pelikán, vystoupí s příspěvkem „Právnické osoby a právní subjektivita.“ Doc. Petr Tégl se zaměří na princip publicity veřejného seznamu a rejstříku zástav, ale hovořit se bude i o korporátních tématech. Prof. Dědič s dr. Šukem z Nejvyššího soudu budou probírat problematiku příplatků v akciové společnosti, zatímco doc. Štenglová si pro své vystoupení vybrala téma zákonné ručení člena orgánu za dluhy právnické osoby.

Jako každý rok budou v Karlových Varech prezentována i mnohá další témata, ať jde o problematiku arbitrovatelnosti korporátních sporů, insolvenční témata, ale i právo trestní či správní, a to za účasti špiček justice i advokacie (prof. Šámal, dr. Baxa, dr. Jirousek). Jako vždy se očekávají plodné a bohaté diskuse, kde účastníci debatují jako rovný s rovným bez ohledu na tituly a „zásluhy“. Přihlásit se je možné i jen na některé dny, nicméně poslední volná místa se rychle plní, proto to nenechávejte na poslední chvíli. Obczan.cz díky dlouholeté spolupráci s pořadateli karlovarské konference může nabídnout svým registrovaným uživatelům slevu 10% a aktivním přispěvatelům pak 15% z konferenčního poplatku a za tím účelem mu bylo několik míst rezervováno. Stačí, když ve své objednávce uvedete do poznámky „registrovaný uživatel Obczan.cz“ nebo „aktivní přispěvatel Obczan.cz“.

Kompletní program a další podrobnosti najdete na:
http://www.kjt.cz/…/program.php

Zatím žádné diskuzní příspěvky

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback