Obczan.cz hledá editory a redaktory

1
16. 6. 2014 / Roman Kramařík

Diskusní příspěvky se zde kupí a někde se již stávají nepřehlednými, zatímco systematické komentáře, judikáty a křížové odkazy přibývají pomaleji, než by si uživatelé přáli. Proto jsme se rozhodli, že budeme angažovat dobrovolníky na funkce editorů jednotlivých částí rekodifikovaných předpisů a brigádníky na funkce redaktorů a rešeršérů.

Editorská činnost není nijak placená, ale má mnoho jiných výhod a je vhodná zejména pro zkušené právníky, kteří zvlášť dobře ovládají některou oblast rekodifikovaného práva. Pokud se chcete zapojit, čtěte dál.

Naproti tomu brigádnická činnost bude přiměřeně honorovaná. Brigádníky již dnes využíváme na rešerše, kterými pomáhají aktivním autorům na tomto portále, jakož i pro tvorbu křížových odkazů či import zahraničních úprav, které byly zdrojem inspirace pro autory rekodifikovaných předpisů apod. Protože poptávka po jejich podpoře převyšuje nabídku, chceme rozšířit jejich počet. Tyto pozice jsou zvlášť vhodné pro studenty vyšších ročníků právnických fakult a začínající koncipienty.

Editorství jednotlivých paragrafů

Každý paragraf NOZu/ZOKu bude mít v blízké budoucnostisvéhoeditora. Editor bude mít usvých paragrafůna starosti:

  • průběžné sledování diskusí a jejich moderování
  • systematickou tvorbu komentářů
  • mentorování redaktorů při tvorbě „systémového obsahu“ – vkládání křížových odkazů, judikátů a zdrojů inspirace

Editorem se může stát kterýkoliv registrovaný uživatel, který redakční radě odkryje svou identitu a souhlasí s tím, že bude dodržovat podmínky editorské činnosti.

Editor může (stejně jako ostatní uživatelé) vystupovat pod aliasem, pokud chce. Byla by to ale škoda, protože editorská činnost je velmi záslužná a přínosná a editoři by měli právem za svou činnost sklízet slávu a uznání.

Editor může (na rozdíl od ostatních uživatelů):

  • upravovat i systémový obsah, jako např. související paragrafy či zdroje inspirace
  • dodatečně upravovat texty, které dříve sám napsal (přitom však musí respektovat určitá pravidla)
  • editorsky zasahovat do všech komentářů a diskusí u „svých paragrafů“ (při dodržení určitých pravidel)
  • dodatečně upravovat všechny své příspěvky (při dodržení určitých pravidel) a to i mimo „své“ paragrafy

Editor nesmí:

  • „vykrádat“ obsah dříve publikovaný na tomto portále či jinde; pokud některý přispěvatel sám vytváří systematický a přehledný komentář, nemůže editor (byť i tvůrčím zpracováním takového obsahu) vytvářet obsah pod svým jménem v situacích, kdy by takové zpracování považoval původní autor za nekorektní
  • v případě, že na některou otázku panují v odborné veřejnosti rozporné názory, nesmí editor zneužívat editorských práv k upřednostnění určitého názoru či vytváření dojmu, že některý názor převládá; to mu však nebrání, aby v diskusi či komentáři vyjadřoval svůj názor.

Editorovo jméno (či alias) bude po celou dobu, kdy bude editorem, uvedeno u “jeho” paragrafů. U textů, které vytvořil, bude uvedeno stále, i když již nebude editorem.

Pokud máte zájem se stát editorem některých paragrafů, napište nám na redakce@obczan.cz o které paragrafy máte zájem a Vaše kontakty (email a telefon), abychom se Vám mohli ozvat a domluvit další podrobnosti.

V případě „převisu poptávky“ u některých paragrafů rozhodne o tom, kdo bude editorem, redakční rada.

Brigádníci pro redakční práce a rešerše

V redakci hledáme také studenty vyšších ročníků a koncipienty, kteří by nám a aktivním autorům píšícím pro Obczan.cz pomohli s rešeršemi a s tvorbou systémového obsahu, jako jsou křížové odkazy a zdroje inspirace. Systémový obsah nepublikují redaktoři pod vlastním jménem, ale pod redaktorským číslem. To jim samozřejmě nebrání v tom, aby publikovali jiný než „systémový“ obsah k jakýmkoliv tématům pod vlastním jménem, stejně jako ostatní uživatelé.

Pokud máte o brigádu v Obczan.cz zájem, prosím pošlete Vaše CV na redakce@obczan.cz. Pokud se můžete pochlubit nějakým vlastním dílem na téma rekodifikace (či příbuzné), prosím přiložte ho k Vašemu CV.

Roman Kramařík

(předseda redakční rady)

Diskuze
[1] Jiří Mallwin / 23. 11. 2015 / Redakčně smazáno

Redakčně smazáno

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback