Obczané, podpořte nás!

Podpořte OBCZAN.cz!

a získejte výhody (a dobrý pocit, že pomáháte veřejně prospěšné věci)

Patronství (pro větší firmy)

 • alespoň 40 000 Kč na kalendářní rok, více podle uvážení každého patrona
 • logo mezi patrony na hlavní stránce
 • možnost umístit banner / logo na všech akcích pořádaných OBCZANem
 • umístění (kromě osobního profilu zůstanou loga a firma u publikovaného obsahu i po skončení patronství)
 • loga a hyperlinku u článků všech patronových přispěvatelů a na jejich osobních profilech
 • firmy a hyperlinku u komentářů patronových přispěvatelů
 • hyperlinku u diskusních příspěvků patronových přispěvatelů
 • neveřejná skupina (pro ukládání obsahu, který bude viditelný pouze patronovým pracovníkům nebo klientům, kterým umožní přístup do své neveřejné skupiny)
 • NOVĚ v sezóně 2014/15: právo vyžádat si zpracování jedné monografie na stanovené téma
 • Monografie bude zpracována analytikem/týmem určeným předsedou redakční rady po konzultaci s jejími členy
 • Zpracovatel(é) bude(ou) honorován(i) z rozpočtu OBCZANa
 • Monografie bude mentorována jedním či více členy redakční rady či editory
 • Redakční rada monografii projedná a schválí její publikaci (nadpoloviční většina hlasujících, možnost separátního vota)
 • Monografie bude zveřejněná na www.obczan.cz
 • Patron může monografii publikovat kdekoliv jinde s uvedením “Zpracování této monografie pro komunitní portál o rekodifikaci www.obczan.cz podpořila [patronova firma]”.Sponzorství (pro menší firmy do 10 pracovníků)

 • 10 000 Kč na kalendářní rok
 • logo mezi sponzory na hlavní stránce
 • umístění (kromě osobního profilu zůstanou loga a firma u publikovaného obsahu i po skončení partnerství)
 • loga a hyperlinku u článků všech sponzorských přispěvatelů a na jejich osobních profilech
 • firmy a hyperlinku u komentářů sponzorských přispěvatelů
 • hyperlinku u diskusních příspěvků sponzorských přispěvatelů
 • neveřejná skupina (pro ukládání obsahu, který bude viditelný pouze sponzorovým pracovníkům nebo klientům, kterým umožní přístup do své neveřejné skupiny)Individuální podpora (pro samostatně působící autory)

 • 2 000 Kč na 12 měsíců nebo 500 Kč na jeden článek či komentář
 • umístění (kromě osobního profilu zůstanou loga a firma u publikovaného obsahu i po skončení sponzoringu)
 • loga a hyperlink u autorových článků a na jeho osobním profilu
 • firma a hyperlink u komentářů
 • hyperlinku u diskusních příspěvkůAktivní autoři

 • každý autor, který zveřejnil dva a více příspěvků pod svým skutečným jménem
 • bez ohledu na to, zda on či jeho firma OBCZANa jakkoliv finančně podporuje
 • mají v omezeném rozsahu (podle situace a poptávky) vstup na školení firmy BOVA zdarma či za zvýhodněných podmínek (nutno se přihlásit přes redakce@obczan.cz)
 • se mohou účastnit i uzavřených interpretačních besed a jiných akcí pořádaných OBCZANem
 • mohou požádat o zřízení neveřejné skupiny (pro neveřejné sdílení obsahu s osobami (registrovanými uživateli), které sami určí)

Soubory ke stažení

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

NOZ § 1138: Týká se 1126 a násl

Dobrý den Lenko, domnívám se, že v tomto případě se jedná o souvislost s §1126 a násl. tudíž celé…
07/02/2017 / Pavel Kosař

NOZ § 3074: Re- NOZ § 3074: NOZ na staré nájemní smlouvy - změna poměrů

Zřejmě máte na mysli nájem bytu. Spíše než podle § 1765 bych postupoval podle § 3074 odst. 2 či…
12/09/2016 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2580: § 629 ObchZ - zdroj inspirace

§ 629 Prováděcí předpisy mohou upravit odchylně přepravu železniční, leteckou, silniční, vnitrozemskou vodní a námořní, pokud jde o vznik smlouvy, přepravní doklady, vyloučení věci z přepravy,…
14/09/2017 / Admin Tým 0

NOZ § 2547: § 651l(4) BGB - zdroj inspirace

§ 651l Gastschulaufen­thalte (…) (4) Der Reisende kann den Vertrag bis zur Beendigung der Reise jederzeit kündigen. Kündigt der Reisende, so ist der Reiseveranstalter berechtigt, den vereinbarten…
12/09/2017 / Admin Tým 0

NOZ § 2543: čl. 7A:510 nizozemského BW - zdroj inspirace

Artikel 510 Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan worden toegerekend, verplicht de reisorganisator mede tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover…
12/09/2017 / Admin Tým 0

Poslední diskuze k článkům

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Právo stavby v NOZ: obsah práva stavby

Dobrý den. chtěla bych se zeptat, zda jsou některé nemovité věci vyloučené z práva stavby. Příklad…
06/04/2016 / Helena Bystřická

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback