Obczané, podpořte nás!

Podpořte OBCZAN.cz!

a získejte výhody (a dobrý pocit, že pomáháte veřejně prospěšné věci)

Patronství (pro větší firmy)

 • alespoň 40 000 Kč na kalendářní rok, více podle uvážení každého patrona
 • logo mezi patrony na hlavní stránce
 • možnost umístit banner / logo na všech akcích pořádaných OBCZANem
 • umístění (kromě osobního profilu zůstanou loga a firma u publikovaného obsahu i po skončení patronství)
 • loga a hyperlinku u článků všech patronových přispěvatelů a na jejich osobních profilech
 • firmy a hyperlinku u komentářů patronových přispěvatelů
 • hyperlinku u diskusních příspěvků patronových přispěvatelů
 • neveřejná skupina (pro ukládání obsahu, který bude viditelný pouze patronovým pracovníkům nebo klientům, kterým umožní přístup do své neveřejné skupiny)
 • NOVĚ v sezóně 2014/15: právo vyžádat si zpracování jedné monografie na stanovené téma
 • Monografie bude zpracována analytikem/týmem určeným předsedou redakční rady po konzultaci s jejími členy
 • Zpracovatel(é) bude(ou) honorován(i) z rozpočtu OBCZANa
 • Monografie bude mentorována jedním či více členy redakční rady či editory
 • Redakční rada monografii projedná a schválí její publikaci (nadpoloviční většina hlasujících, možnost separátního vota)
 • Monografie bude zveřejněná na www.obczan.cz
 • Patron může monografii publikovat kdekoliv jinde s uvedením “Zpracování této monografie pro komunitní portál o rekodifikaci www.obczan.cz podpořila [patronova firma]”.Sponzorství (pro menší firmy do 10 pracovníků)

 • 10 000 Kč na kalendářní rok
 • logo mezi sponzory na hlavní stránce
 • umístění (kromě osobního profilu zůstanou loga a firma u publikovaného obsahu i po skončení partnerství)
 • loga a hyperlinku u článků všech sponzorských přispěvatelů a na jejich osobních profilech
 • firmy a hyperlinku u komentářů sponzorských přispěvatelů
 • hyperlinku u diskusních příspěvků sponzorských přispěvatelů
 • neveřejná skupina (pro ukládání obsahu, který bude viditelný pouze sponzorovým pracovníkům nebo klientům, kterým umožní přístup do své neveřejné skupiny)Individuální podpora (pro samostatně působící autory)

 • 2 000 Kč na 12 měsíců nebo 500 Kč na jeden článek či komentář
 • umístění (kromě osobního profilu zůstanou loga a firma u publikovaného obsahu i po skončení sponzoringu)
 • loga a hyperlink u autorových článků a na jeho osobním profilu
 • firma a hyperlink u komentářů
 • hyperlinku u diskusních příspěvkůAktivní autoři

 • každý autor, který zveřejnil dva a více příspěvků pod svým skutečným jménem
 • bez ohledu na to, zda on či jeho firma OBCZANa jakkoliv finančně podporuje
 • mají v omezeném rozsahu (podle situace a poptávky) vstup na školení firmy BOVA zdarma či za zvýhodněných podmínek (nutno se přihlásit přes redakce@obczan.cz)
 • se mohou účastnit i uzavřených interpretačních besed a jiných akcí pořádaných OBCZANem
 • mohou požádat o zřízení neveřejné skupiny (pro neveřejné sdílení obsahu s osobami (registrovanými uživateli), které sami určí)

Soubory ke stažení

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback