Obczané, podpořte nás!

Podpořte OBCZAN.cz!

a získejte výhody (a dobrý pocit, že pomáháte veřejně prospěšné věci)

Patronství (pro větší firmy)

 • alespoň 40 000 Kč na kalendářní rok, více podle uvážení každého patrona
 • logo mezi patrony na hlavní stránce
 • možnost umístit banner / logo na všech akcích pořádaných OBCZANem
 • umístění (kromě osobního profilu zůstanou loga a firma u publikovaného obsahu i po skončení patronství)
 • loga a hyperlinku u článků všech patronových přispěvatelů a na jejich osobních profilech
 • firmy a hyperlinku u komentářů patronových přispěvatelů
 • hyperlinku u diskusních příspěvků patronových přispěvatelů
 • neveřejná skupina (pro ukládání obsahu, který bude viditelný pouze patronovým pracovníkům nebo klientům, kterým umožní přístup do své neveřejné skupiny)
 • NOVĚ v sezóně 2014/15: právo vyžádat si zpracování jedné monografie na stanovené téma
 • Monografie bude zpracována analytikem/týmem určeným předsedou redakční rady po konzultaci s jejími členy
 • Zpracovatel(é) bude(ou) honorován(i) z rozpočtu OBCZANa
 • Monografie bude mentorována jedním či více členy redakční rady či editory
 • Redakční rada monografii projedná a schválí její publikaci (nadpoloviční většina hlasujících, možnost separátního vota)
 • Monografie bude zveřejněná na www.obczan.cz
 • Patron může monografii publikovat kdekoliv jinde s uvedením “Zpracování této monografie pro komunitní portál o rekodifikaci www.obczan.cz podpořila [patronova firma]”.Sponzorství (pro menší firmy do 10 pracovníků)

 • 10 000 Kč na kalendářní rok
 • logo mezi sponzory na hlavní stránce
 • umístění (kromě osobního profilu zůstanou loga a firma u publikovaného obsahu i po skončení partnerství)
 • loga a hyperlinku u článků všech sponzorských přispěvatelů a na jejich osobních profilech
 • firmy a hyperlinku u komentářů sponzorských přispěvatelů
 • hyperlinku u diskusních příspěvků sponzorských přispěvatelů
 • neveřejná skupina (pro ukládání obsahu, který bude viditelný pouze sponzorovým pracovníkům nebo klientům, kterým umožní přístup do své neveřejné skupiny)Individuální podpora (pro samostatně působící autory)

 • 2 000 Kč na 12 měsíců nebo 500 Kč na jeden článek či komentář
 • umístění (kromě osobního profilu zůstanou loga a firma u publikovaného obsahu i po skončení sponzoringu)
 • loga a hyperlink u autorových článků a na jeho osobním profilu
 • firma a hyperlink u komentářů
 • hyperlinku u diskusních příspěvkůAktivní autoři

 • každý autor, který zveřejnil dva a více příspěvků pod svým skutečným jménem
 • bez ohledu na to, zda on či jeho firma OBCZANa jakkoliv finančně podporuje
 • mají v omezeném rozsahu (podle situace a poptávky) vstup na školení firmy BOVA zdarma či za zvýhodněných podmínek (nutno se přihlásit přes redakce@obczan.cz)
 • se mohou účastnit i uzavřených interpretačních besed a jiných akcí pořádaných OBCZANem
 • mohou požádat o zřízení neveřejné skupiny (pro neveřejné sdílení obsahu s osobami (registrovanými uživateli), které sami určí)

Soubory ke stažení

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

NOZ § 1138: Týká se 1126 a násl

Dobrý den Lenko, domnívám se, že v tomto případě se jedná o souvislost s §1126 a násl. tudíž celé…
07/02/2017 / Pavel Kosař

NOZ § 3074: Re- NOZ § 3074: NOZ na staré nájemní smlouvy - změna poměrů

Zřejmě máte na mysli nájem bytu. Spíše než podle § 1765 bych postupoval podle § 3074 odst. 2 či…
12/09/2016 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 489: věc v římském právu

Definici „věci“ z hlediska římského práva nalezneme v předposledním titulu Digest nazvaném O významu slov (De verborum significatione), kde se dočteme, za věc se nepovažuje pouze hmotný předmět, ale…
20/02/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 480: Rada nebo soud?

Podle důvodové zprávy by se zdálo, že je-li rada, nemusí úkony opatrovníka při dispozicích s významným majetekem schvalovat soud. Obvykle by takovéto úkony schvaloval soud podle 461/1 a to bez…
15/08/2017 / Daniel Hrbáč 0

ZOK § 1: Velká novela ZOK

Dle mých informací Ministerstvo spravedlnosti stáhlo návrh velké novely ZOK z legislativního procesu. Novela ZOK nebude v tomto volebním období přijata.
18/04/2017 / Petr Měštánek 0

Poslední diskuze k článkům

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Právo stavby v NOZ: obsah práva stavby

Dobrý den. chtěla bych se zeptat, zda jsou některé nemovité věci vyloučené z práva stavby. Příklad…
06/04/2016 / Helena Bystřická

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback