Pravidla

Texty publikované na tomto portálu můžete používat pro nekomerční účely v souladu s licenčními podmínkami uvedenými zde.

Anonymní a registrovaní uživatelé

Neregistrovaní uživatelé mohou na tomto portálu vkládat příspěvky do diskusí. Pokud chcete sami diskusi zahájit, či uveřejnit vlastní komentář k některému paragrafu, musíte se zaregistrovat. Pokud chcete publikovat článek, musí Vaše registrace navíc projít schválením některého z editorů, který ověří Vaši identitu a zároveň Vám může být nápomocen při úpravách či konzultacích Vašich příspěvků.

Alias nebo skutečné jméno?

Diskusní příspěvky a komentáře můžete publikovat pod aliasem, články pouze pod skutečným jménem.

Loga u článků a internetové stránky u komentářů

Autoři, kteří sami (nebo prostřednictvím svých firem) poskytli našemu portálu příspěvek na provozní náklady, mohou vedle svého jména u článků či komentářů publikovat též logo své firmy a odkaz na její web.

Pouze slušné diskuse

Na tomto portálu podporujeme jen slušnou diskusi. Jakékoliv příspěvky, které jsou urážející, či jinak nevhodné, budou smazány a jejich autorům může být zrušena registrace a zablokován další přístup a právo vkládat diskusní příspěvky.

Pořadí zobrazení příspěvků (ranking index)

Komentáře a články se zobrazují podle ranking indexu, který sestavuje vývojový tým pracující pro obczan.cz. Kromě strojového zpracování může být některým příspěvkům či autorům redakční radou udělen osobní ranking index.

Redakční rada – nejvyšší orgán pro řešení sporů

Pokud kdokoliv nesouhlasí s editorským zásahem, vymazáním některého příspěvku či se zásahy do ranking indexu, nechť si stěžuje kterémukoliv editorovi či přímo redakční radě (redakce@obczan.cz). Pokud editor stížnost kladně nevyřídí, postoupí ji redakční radě k projednání.

Výkladová stanoviska

Výkladová stanoviska vydává výhradně redakční rada. Návrh na vydání výkladového stanoviska může předkládat pouze některý ze členů redakční rady a patronů tohoto portálu. Pokud tedy považujete za žádoucí vydání výkladového stanoviska, obraťte se na někoho ze členů redakční rady či na jejího tajemníka.

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

NOZ § 1138: Týká se 1126 a násl

Dobrý den Lenko, domnívám se, že v tomto případě se jedná o souvislost s §1126 a násl. tudíž celé…
07/02/2017 / Pavel Kosař

NOZ § 3074: Re- NOZ § 3074: NOZ na staré nájemní smlouvy - změna poměrů

Zřejmě máte na mysli nájem bytu. Spíše než podle § 1765 bych postupoval podle § 3074 odst. 2 či…
12/09/2016 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2580: § 629 ObchZ - zdroj inspirace

§ 629 Prováděcí předpisy mohou upravit odchylně přepravu železniční, leteckou, silniční, vnitrozemskou vodní a námořní, pokud jde o vznik smlouvy, přepravní doklady, vyloučení věci z přepravy,…
14/09/2017 / Admin Tým 0

NOZ § 2547: § 651l(4) BGB - zdroj inspirace

§ 651l Gastschulaufen­thalte (…) (4) Der Reisende kann den Vertrag bis zur Beendigung der Reise jederzeit kündigen. Kündigt der Reisende, so ist der Reiseveranstalter berechtigt, den vereinbarten…
12/09/2017 / Admin Tým 0

NOZ § 2543: čl. 7A:510 nizozemského BW - zdroj inspirace

Artikel 510 Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan worden toegerekend, verplicht de reisorganisator mede tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover…
12/09/2017 / Admin Tým 0

Poslední diskuze k článkům

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Právo stavby v NOZ: obsah práva stavby

Dobrý den. chtěla bych se zeptat, zda jsou některé nemovité věci vyloučené z práva stavby. Příklad…
06/04/2016 / Helena Bystřická

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback